Generalforsamlingerne

Årets generalforsamling afholdes 25. maj 2024

Generalforsamlingen 2023 afholdt den 17. juni 2023 på Thinghuskroen

Klik og læs:

Referat af generalforsamlingsreferat 2023

Årsregnskab 2022

Generalforsamlingen 2022 afholdt den 11. juni 2022 på Thinghuskroen

Klik og læs:

Referat af generalforsamlingsreferat 2022

Årsregnskab 2021

Ledelsens regnskabserlæring 2021 

Revisionsprotokollat 2022

Generalforsamlingen 2021 afholdt den 19. juni 2021 på Thinghuskroen

Klik og læs:

Referat af generalforsamlingsreferat 2021

Regnskab 2020

Generalforsamlingen 2020 afholdt den 17. oktober 2020 på Thinghuskroen

Klik og læs:

Referat af generalforsamlingsreferat 2020

Regnskab 2019

Generalforsamling 2019 afholdt den 1. juni 2019 på Thinghuskroen

Klik og læs:

Referat af generalforsamlingen 2019

Regnskab 2018

Generalforsamling 2018 afholdt den 2. juni 2018 på Thinghuskroen

Klik og læs:

Referat af generalforsamlingen 2018

Beretning for 2017

Regnskab 2017

Generalforsamling 2017 afholdt den 2. juni 2017 på Thinghuskroen

Klik og læs:

Referat af generalforsamlingen 2017

Regnskab 2016

Forslag til opdatering af lokalplan

NIRAS kort

NIRAS rapport

 

 
Grundejerforeningen Kjærgården, Tingstrupvej 94, 7700 Thisted – Tlf.: 51 55 11 13 – mail: kjaergaarden1979@gmail.com