Om Kjærgården ved Vestervig!

Som grundejer er du automatisk medlem af GRUNDEJERFORENINGEN KJÆRGÅRDEN, der blev stiftet i 1979.
Foreningens vedtægter er godkendt af Sydthy kommune (nu Thisted kommune).
I vedtægterne kan du se bestemmelserne for KJÆRGÅRDEN.
En gang om året, holdes der generalforsamling i foreningen.
Kontingentstørrelsen fastsættes på generalforsamlingen og er pt. kr. 1.800,00
Grundejerforeningen sørger for at stier, veje og friarealer vedligeholdes.
Hver grundejer opfordres til at få slået græs på sin grund mindst en gang årligt.
Generalforsamlingen har udtalt, at det bør være sket senest den 20. juni hvert år.
Grundejerforeningen tilbyder for ubebyggede grunde at slå græsset omkring 1. juli til en pris på 200 kr.
Grundejerforeningen vil fremsende faktura til betaling af de 200,00 kr. til alle ejere af ubebyggede grunde, som har bestilt græsslåning, rettidig betaling af fakturaen vil sikre at græsset bliver slået inden sommerferien.
Hvis man ønsker at bestille græsslåning på bebyggede grunde, kan der rettes henvendelse til
Flemming Nørgaard, Randrupvej 5, 7770 Vestervig, tlf. 2162 6632, der af grundejerforeningen
er ansat som pladsmand i området.
Foreningen har indkøbt en badebro. Den vil normalt blive sat i fjorden til pinse og taget op igen i september måned.
Ved indkørslen til området er der bygget et POSTHUS.
Hver grundejer har pligt til at købe en postkasse (hvis grunden er bebygget)., som så vil blive
hængt op inde i huset. Med postkassen følger der en nøgle, som passer til låsen i posthusets
dør.
I området er der legeplads med boldbaner, gynger, legeredskaber m.v.
Der er også MINIGOLFBANE og PETANQEBANE, som frit kan benyttes af grundejerne.
Minigolfudstyr kan købes hos: Knud Jensen, Ingeborgs Allè 2.
Vedr. postkasser: henv. til: Bjarne Nielsen, tlf.: 4019 5209 mail:brittabjarne@indmail.dk
Vedrørende øvrige aktiviteter i området, henvises der til opslagstavlen i POSTHUSET.
Der er etableret fibernet i området. Hvis du ønsker at få fiberbredbånd ind i dit hus, så
skal du bestille det hos Altibox.

Broopsætning april 2023

Akuthjælp / Emergency / Notfâlle:

Dansk
English
Deutch

 

 
Grundejerforeningen Kjærgården, Tingstrupvej 94, 7700 Thisted – Tlf.: 51 55 11 13 – mail: kjaergaarden1979@gmail.com