Værd at vide – Informationer

Læger:

Lægehuset i Vestervig – tlf.: 97 94 13 77
Vestergade 58 7770 Vestervig
www.laegehusetvestervig.dk
Ove Petersen, speciallæge i almen medicin

Lægevagten:  – tlf.: 70 15 03 00

Akutmodtagelsen
Thisted sygehus tlf.: 9765 0000
Højtofte 2, 7700 Thisted

Tandlæger:

Tandlægen i Vestervig – tlf: 9794 1008
Klostergade 92, 7770 Vestervig

Tandlægen i Hurup – tlf: 9795 1040
sydthytand.dk
Ashøjgade 4, 7760 Hurup

Dyrlæger:

Vestervig:
Mobildyrlægen Thy,
Susanne Jensen – tlf.: 22 81 14 49
Lodbjergvej 25, 7770 Vestervig
www.mobildyrlaegenthy.dk

Hurup:
Sydthy Dyreklinik, Hurup – tlf.: 96 19 80 80
Søndergade 25, 7760 Hurup
www.dyrlaegegruppenthy.dk

Renovation:

Ny ordning er:

Mad- og restaffald,  Papir-pap og plast-MDK tømmes hver 2. uge og
Glas og metal tømmes hver 4. uge.

Der kan være forskydninger omkring helligdage.

Se på www.thisted.dk/affaldborger

Genbrugsplads:

Sydthy Genbrugscenter Slyngborgvej 9, 7760 Hurup

Transport:

Hurup Taxi – 97 95 12 73 www.huruptaxi.dk

Buskørsel: 321 Hurup-Vestervig – Agger (retur): køreplan 327 Hurup – Ørum – Agger- Vestervig – Hurup: køreplan

Tog fra Hurup – Thisted-Struer banen: Arriva køreplan

Vestervig – Agger hallen
www.aktivitetscenter.com
Teglgårdsvej 5. 7770 Vestervig

Vestervig

 

 
Grundejerforeningen Kjærgården, Tingstrupvej 94, 7700 Thisted – Tlf.: 51 55 11 13 – mail: kjaergaarden1979@gmail.com