Generalforsamlingerne

Generalforsamlingen 2022 afholdt den 11. juni 2022 på Thinghuskroen

Klik og læs:

Referat af generalforsamlingsreferat 2022

Årsregnskab 2021

Ledelsens regnskabserlæring 2021 

Revisionsprotokollat 2022

Generalforsamlingen 2021 afholdt den 19. juni 2021 på Thinghuskroen

Klik og læs:

Referat af generalforsamlingsreferat 2021

Regnskab 2020

Generalforsamlingen 2020 afholdt den 17. oktober 2020 på Thinghuskroen

Klik og læs:

Referat af generalforsamlingsreferat 2020

Regnskab 2019

Generalforsamling 2019 afholdt den 1. juni 2019 på Thinghuskroen

Klik og læs:

Referat af generalforsamlingen 2019

Regnskab 2018

Generalforsamling 2018 afholdt den 2. juni 2018 på Thinghuskroen

Klik og læs:

Referat af generalforsamlingen 2018

Beretning for 2017

Regnskab 2017

Generalforsamling 2017 afholdt den 2. juni 2017 på Thinghuskroen

Klik og læs:

Referat af generalforsamlingen 2017

Regnskab 2016

Forslag til opdatering af lokalplan

NIRAS kort

NIRAS rapport

 

 

Grundejerforeningen Kjærgården, Ingeborgs Allè 18, 7770 Vestervig – Tlf.: 40195209 – mail: kjaergaarden1979@gmail.com