Til medlemmer i Grundejerforeningen Kjærgaarden

Hvis I gerne vil modtage fremtidig korrespondance og faktura pr. e-mail, så send
venligst jeres e-mail adresse til følgende adresse – kjaergaarden1979@gmail.com

Seneste Nyt!

Så er badebroen taget op.
Der var mødt 12-15 stykket op for at hjælpe med at få broen op. Tak til alle der deltog, hvor var I gode og godt selskab.
Der var gode forhold med lavvande og dejligt vejr, så vi havde et par hyggelige timer med at hale broen op.
En stor tak til Britta og Bjarne som igen i år havde sørget for forplejning udefra og varm hjemmebrygget kaffe.
Jysk Elteknik sponsorerede 2 flasker bitter Enkelt/Nielsen. Tak til dem det varmede dejligt.
Igen tak til Jens “Gravko”, som med gravkoen tog de tungeste læs, så ingen forslæbte sig.
Sidst men ikke mindst så takker vi vores pladsmand Flemming for at stille op med værktøj, ekspertise og muskelkraft.

Mvh Broudvalget (sept. 2022)

“Året har 16 måneder: November
december, januar, februar, marts, april
maj, juni, juli, august, september,oktober,
november, november, november, november.”
(Henrik Nordbrandt)

Status på indsatser, november 2020.
Som bekendt satte coronavirussen en stopper for muligheden for at få afviklet en generalforsamling i 2020. Derfor får I her en opdatering og status på de indsatser, vi arbejder med i klyngen.
    •   Fjordbadet: Der er en god dialog med Thisted Kommune om badet og processen forløber planmæssigt. Thisted kommune er pt. i dialog med Kystdirektoratet om projektet. Kystdirektoratet har peget på at dele af projektet, eksempelvis bad- og toiletfaciliteter på vandsiden kan blive vanskelige at få godkendt. Thisted Kommune har efterfølgende været i dialog med foreninger i Krik samt Landsbyklyngen for at drøfte Kystdirektoratets tilbagemelding. Der er fundet argumenter for at fastholde det oprindelige forslag og alternativt har foreningerne peget på muligheder for at tilrette projektet.
    •   Stisystemer: Vi er nu kommet et godt stykke videre med de sammenbundne stiforbindelser. I samarbejde med landmand Thyge Futtrup og grundejerforeningen i sommerhusområdet Kjærgården er der nu etableret en fantastisk sti fra stranden i Krik til Kjærgården. Stien er allerede flittig brugt og det bliver en del af konceptet ”Spor i landskabet”. Snart kommer der vejviser pæle og en fin folder med beskrivelse og kort. Sporet starter i sommerhusområdet Kjærgården. Der er sammenhæng med sti fra Vestervig og stier rundt i Kjærgården. Hvor sporet rammer stranden mod vest, er det muligt at fortsætte på stranden og via stier og kantbaner til Krik og Agger. Der kan parkeres ved sporets start. I den anden ende af sporet fører en sti videre til Vestervig og Vestervig Kirke
    •   Fælles elektronisk kalender: Fælles kalenderen er opdelt i to – en planlægningskalender og en offentlig kalender. Den offentlige kan ses på hjemmesiderne aggerby.dk (ligger på forsiden som ikon) og krikogomegn.dk. Den kommer også på vestervig-by.dk. Kan også ses på infoskærmen hos Agger Købmandshandel. Vi er ved at undersøge om kalenderen kan blive lagt op på infoskærmen i Vestervig-Agger Hallen. Planlægningskalenderen kan kun ses af dem, som har fået adgang til den.
Fælles kalenderen er for alle foreninger og aktører i landsbyklyngens område.
Foreningerne er i fuld gang med at bruge kalenderen både planlægningskalenderen og den offentlige.
Følgende foreninger bruger kalenderen: Tinghuset, Vestervig, Vestervig-Agger gymnastikforening, Klostermøllen og alle tre beboerforeninger, Design Agger m.fl.
Indtil videre har Jette og Susanne samt hjemmesidegruppen bag aggerby.dk sørget for at lægge de forskellige arrangementer i fælles kalenderen, men vi arbejder på, at foreningerne i fremtiden gør det selv. Derfor vil vi kontakte alle foreninger omkring brugen af kalenderen – adgang / oplæring.
Man er altid velkommen til at kontakte Jette eller Susanne, hvis man har brug for hjælp til at lægge i kalenderen. For at få adgang til begge kalendere skal du rette henvendelse til Jette Koldtoft på mail koldtoft@altiboxmail.dk eller Susanne Spetzler på mail familien-trab@mail.dk.

    •   Færgefart: En gruppe bestående af lokale aktører på både Agger og Thyborøn-siden, har igangsat en dialog med henblik på udvikling og samarbejde til glæde for lokale borgere, gæster og turister i hele området.
Konkrete og praktiske initiativer er allerede blevet søsat – og ambitionerne om et endnu mere indgående samarbejde er høje. Thyborøn-Agger færgen er helt central for at opnå succes på tværs.
Der er aftalt et møde i december 2020 med repræsentanter for Færgeselskabets bestyrelse med følgende overskrifter:
Flere afgange
Rabatter til formiddag/eftermiddag/aftentur
Mere synlighed
Særlige rabatordninger

    •   Masterplan 2019-2029:

I Masterplan 2019-2029 – Et helstøbt Cold Hawaii – beskrives en række projekter i Cold Hawaii byerne i Thisted kommune. Cold Hawaii rådet, (Surfklubben NASA, Thisted Kommune, Thy Turistforening, Thy Erhvervsforum, Nationalpark THY bla.) der står for udarbejdelsen af rapporten, peger på, at projekterne i Hanstholm og Agger bør være de første større projekter, der tages hul på med realiseringen af den nye masterplan.
I Agger er følgende projekter prioriteret:
• Etablering af blåt formidlingspunkt for enden af Vesterhavsvej (Huset)
• Etablering af Strandtorv
• Etablering af Hawtrappe
• Etablering af befæstet sti til spidsen af Høfde 90
• Markering af forskellige stisystemer
Thisted Kommune har foreslået, at vi udformer en ansøgning om støtte til et forprojekt. Landsbyklyngen har derfor inviteret foreningerne i Agger til en drøftelse af, hvordan vi inddrager lokalmiljøet for at få realiseret de gode tanker, og for at få peget på, i hvilken rækkefølge projekterne skal realiseres. Mødet var oprindeligt fastlagt til november måned. Men forsamlingsreglerne har bevirket, at mødet er flyttet til januar 2021.
Masterplanen kan findes på følgende adresse: https://drive.google.com/file/d/14vrx8cojmahqMbaQDiNu_oJmyxDz12yq/view?usp=sharing

 

 

Grundejerforeningen Kjærgården, Ingeborgs Allè 18, 7770 Vestervig – Tlf.: 40195209 – mail: kjaergaarden1979@gmail.com