Grundejerforeningen    
Kjærgården    

  


Nyt

Foreningen

Bestyrelse

Vedtægter

Generalforsamling

Hjertestarter

Lokalplan

Medd. om ejerskifte

Tennis

Egnen

 

Tennis-bane.


Har vi desværre ikke, men vi har en aftale med Vestervig Tennisklub,
at man kan benytte deres bane uden at være medlem.


Åben hverdag fra kl. 10 - 17 - torsdag dog kun til kl. 15

Pris: kr. 50 for 1 1/2 time


Banen ligger på Enighedsvej v/åen - delvist skjult/i læ af høje træer

Man kan komme dertil til fods ad sti fra Klostergade overfor boghandelen
eller i bil fra Engvej.

Man skriver sig på listen ved banen.


Nøgle hentes på Tinghuskroen mellem kl. 11 - 20. Ønsker man at spille
tidligere, kan nøglen hentes aftenen før!.


Fomand Ellen Gudmundsen
Sct. Thøgersvej 8, 7770 Vestervig, Tlf. nr. 97 94 17 00

Træffes bedst formiddag eller aften efter kl. 20
Kærmindevej 3,  7700 Vestervig -  Tlf. 40 19 52 09   -  E-mail:   kjaergaarden1979@gmail.com