Grundejerforeningen    
Kjærgården    

  


Nyt

Foreningen

Bestyrelse

Vedtægter

Generalforsamling

Hjertestarter

Lokalplan

Medd. om ejerskifte

Tennis

Egnen

 Til medlemmer i Grundejerforeningen Kjærgaarden

Hvis I gerne vil modtage fremtidig korrespondance og faktura pr. e-mail, så send
venligst jeres e-mail adresse til følgende adresse - kjaergaarden1979@gmail.com

Seneste nyt kan normalt læses her!
____________________________________________________________________

Referat Telefonisk bestyrelsesmøde 2. maj 2020

____________________________________________________________________

Referat Telefonisk bestyrelsesmøde 15. marts 2020


____________________________________________________________________

Referat bestyrelsesmøde 11. januar 2020

____________________________________________________________________

Referat bestyrelsesmøde 31. august 2019

_____________________________________________________________________

      Nyt i Kjærgården Juli 2019


____________________________________________________________________

Referat bestyrelsesmøde 1. juni 2019
_____________________________________________________________________

Sommerfesten den 1. juni 2019:_____________________________________________________________________

Referat bestyrelsesmøde 16. marts 2019
_____________________________________________________________________

Referat bestyrelsesmøde 30. november 2018
_____________________________________________________________________

Slut på badesæsonen 2018

Den planlagte optagning af vores badebro, den 21. september, måtte desværre
udsættes, fordi orkanen Knud kiggede forbi.

Orkanen gav broen en ordentlig omgang, og broen blev skilt delvis ad.
Længe så det ud til, at broen var i en slem forfatning. Heldigvis viste det sig, at
skaderne ikke var så store som først antaget. Dog mangler der mindst et fag samt
trappen, så vi slipper ikke for ekstra udgifter, i forbindelse med reparation af broen.

Lørdag den 6. oktober lykkedes det, at rede broen i land. Redningen af broen, skete
ved hjælp fra lokale folk fra Vestervig og omegn. Det skal siges at der, for flertallet
af de fremmødte "brobisser", var tale om gæve folk, der slet har direkte med
Kjærgården at gøre. Imponerende, og vi siger mange tak for hjælpen.

Her er lidt stemningsbilleder fra det slidsomme og kolde job med bjærgningen af
de gennemblødte og dermed meget tunge brofag.

_____________________________________________________________________

Referat bestyrelsesmøde 18. august 2018

Referat bestyrelsesmøde  2. juni 2018
    Grundejerforeningen Kjærgården

   Bestyrelsesmøde d. 03-03-2018 hos Keld, Hannesvej 54


   Tilstede: Bjarne Nielsen, Erik Olander, Niels Mogens Nielsen, Keld Rasmussen
   og Annita Nielsen

   Siden sidst
   Bjarne er blevet kontaktet af et medlem, vedrørende reetablering af grund, efter
   at den er blevet beskadiget pga. grøftegravning m.m. Bestyrelsen beklager de
   gener arbejdet har medført og har samtidig lovet at skaderne udbedres snarest
   muligt.

   Erik har fremstillet nye skilte med henvisning til stranden.

   Der er kommet flere positive tilkendegivelser på vejrenoveringen.

   Der er et større beskæringsarbejde i gang langs stamvejene.

   Årsregnskab 2017 i udkast
   Regnskabet for 2017 i udkast blev gennemgået og rettelser indsendes til revisor.

   Budget for 2019 blev udarbejdet.

   Investering i legeplads 2018
   For at gøre legepladsen mere attraktiv, vil Erik undersøge hvad etablering af en
   svævebane vil koste. Samtidig kom der forslag om, at overskydende jord fra vej-
   renoveringen, lægges i bunke på legepladsen, så der dannes en forhøjning.
   Denne vil eventuelt kunne anvendes i forbindelse med en svævebane, men vil
   også kunne bruges til anden leg.

   Forsat vedligeholdelse af veje i 2018
   Arbejdet foresættes i 2018.

   Opfølgning på dræn og vand (Keld og Niels Mogens)
   Vandstandsobservationer i Kjærgården har resulteret i målinger, der understøtter
   de tidligere fremsatte teorier, og samtidig giver de nu en rigtig god mulighed for
   at følge effekten af det forsatte arbejde med at forbedre områdets afvanding.
   Keld sikre løbende opdatering af det nye digitale oversigtskort.

   Næste møde
   Vi mødes den 02-06-2018 til generalforsamlingen.

   Dato for opsætning af badebro
   Badebro opsættes den 19. maj. kl. 10.00

   Evt.
   Bjarne deltog den 01-03-18 i et møde i foreningen landsbyklyngen: Agger – Krik –
   Vestervig. Her var der et ønske om at lave en samlet arrangements kalender.
   Der var også et forslag om etablering af en vandresti fra Agger til Vestervig.

   Annita havde en ide om at der kunne søges fondsmidler til etablering af en handi-
   cap venlig nedgang og passage til vores nye fine badebro. Dette kunne måske give
   en god afslutning på den forslåede vandresti fra Agger.
   
   


klik her for nyheder fra 2017/2016/2015
Kærmindevej 3,  7700 Vestervig -  Tlf. 40 19 52 09   -  E-mail:   kjaergaarden1979@gmail.com