Grundejerforeningen    
Kjærgården    

  

Grundejerforeningen Kjærgården af 1979
finder du ved Vestervig i Thy.

Grundejere er automatisk medlemmer
med rettigheder og pligter.



Nyt    pr. 15. september 19

Foreningen

Bestyrelse

Vedtægter

Generalforsamling

Lokalplan

Medd. om ejerskifte

Hjertestarter

Tennis

Egnen


Fra weekenden 6.-8. december

Hjertestarter



Lær at benytte Kjærgårdens hjertestarter:

Klik på billedet for at starte videoen

I tilfælde af hjertestop er det rart at vide, hvad man skal gøre!

Der fortages opkald til 112, som anviser nærmeste hjertestarter og sender en lægeambulance.

I det hjertestarteren tages i brug, forklarer Starteren selv, hvad der skal gøres.

Når ambulancen når frem, tager læge og reddere over.

Kærmindevej 3,  7700 Vestervig -  Tlf. 40 19 52 09   -  E-mail:   kjaergaarden1979@gmail.com