Grundejerforeningen    
Kjærgården    

  
Nyt

Foreningen

Bestyrelse

Vedtægter

Generalforsamling

Hjertestarter

Lokalplan

Medd. om ejerskifte

Tennis

Egnen

 


Velkommen til Kjærgården ved Vestervig!

Som grundejer er du automatisk medlem af GRUNDEJERFORENINGEN KJÆRGÅRDEN,
der blev stiftet i 1979.

Foreningens vedtægter er godkendt af Sydthy kommune (nu Thisted kommune).

I vedtægterne kan du se bestemmelserne for KJÆRGÅRDEN.

En gang om året, holdes der generalforsamling i foreningen.

Kontingentstørrelsen fastsættes på generalforsamlingen og er pt. kr. 1.500,00

Grundejerforeningen sørger for at stier, veje og friarealer vedligeholdes.

Hver grundejer opfordres til at få slået græs på sin grund mindst en gang årligt.
Generalforsamlingen har udtalt, at det bør være sket senest den 20. juni hvert år.

Grundejerforeningen tilbyder for ubebyggede grunde at slå græsset omkring 1. juli til
en pris på 200 kr.

Grundejerforeningen vil fremsende faktura til betaling af de 200,00 kr. til alle ejere af
ubebyggede grunde, som har bestilt græsslåning,
Rettidig betaling af fakturaen vil sikre at græsset bliver slået inden sommerferien

Hvis man ønsker at bestille græsslåning på bebyggede grunde, kan der rettes henvendelse til
Flemming Nørgaard, Randrupvej 5, 7770 Vestervig, tlf. 2162 6632, der af grundejerforeningen
er ansat som pladsmand i området.

Foreningen har indkøbt en badebro. Den vil normalt blive sat i fjorden til pinse og taget op
igen i september måned.

Ved indkørslen til området er der bygget et POSTHUS.

Hver grundejer har pligt til at købe en poskasse (hvis grunden er bebygget)., som så vil blive
hængt op inde i huset. Med postkassen følger der en nøgle, som passer til låsen i posthusets
dør.

I området er der legeplads med boldbaner, gynger, legeredskaber m.v.

Der er også MINIGOLFBANE og PETANQEBANE, som frit kan benyttes af grundejerne.

Minigolfudstyr kan købes hos: Knud Jensen Ingeborgsalle 2.
Postkasser og nøgler hos: Kjeld Eriksen, tlf.: 4010 7957 mail: 97945800mvbmail.dk

Vedrørende øvrige aktiviteter i området, henvises der til opslagstavlen i POSTHUSET.

Der er etableret fibernet i området. Hvis du ønsker at få fiberbredbånd ind i dit hus, så
skal du bestille det hos Altibox.

Venlig hilsen
BESTYRELSEN
Kærmindevej 3,  7700 Vestervig -  Tlf. 40 19 52 09   -  E-mail:   kjaergaarden1979@gmail.com