Grundejerforeningen    
Kjærgården    

  

Bestyrelsen består af
5 medlemmer.
Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen.

Bestyrelsen samt suppleanterne vælges for 2 år af gangen.Nyt

Foreningen

Bestyrelse

Vedtægter

Generalforsamling

Hjertestarter

Lokalplan

Medd. om ejerskifte

Tennis

Egnen

 

Bestyrelsen

         

Bjarne

 

Annitta

 

Ane-Marie

 

Keld

Erik

   

Formand
 


Bjarne Nielsen
tlf.: 4019 5209
       

brittabjarne@adslmail.dk
Kærmindevej 3
7770 Vestervig

Kasserer
 


Annita Nielsen
tlf.: 4010 6073


kjaergaarden1979@gmail.com
Bøgeskov Høvej 9B
8260 Viby J

Sekretær
 


Ane-Marie
tlf.: 9794 5672


anemariekjaer@gmail.com
Astrupvej 9
7755 Bedsted Thy

Medlem
 


Keld Rasmussen
tlf.: . 2072 9958


geolkrr@geo.au.dk
Vagtelvej 4
8382 Hinnerup

Medlem
 


Erik Olander
tlf.: 4071 7095


olander@godmail.dk
Kærvej 3
6650 Brørup


Foreningens pladsmand:
Flemming Nørgaard
Randrupvej 5, 7770 Vestervig
tlf. 21 62 66 32    mail: handymanden7770@gmail.com

Anders Blåbjerg . . . . . . . . . . . . . . Bestyrelsessuppleant

Benny Sandgaard . . . . . . . . . . . . . Bestyrelsessuppleant

Ane-Marie Kjær . . . . . . . . . . . . . . Kasserersuppleant

Krøyer Pedersen . . . . . . . . . . . . . . Revisor

Leif Sønderup . . . . . . . . . . . . . . . . Revisor (intern)

Svend Erik Sinding . . . . . . . . . . . Revisorsuppleant
Kærmindevej 3,  7700 Vestervig -  Tlf. 40 19 52 09   -  E-mail:   kjaergaarden1979@gmail.com